ZABAWKI

Producenci

Regulamin promocji sklepu TOLA.com.pl

§1
ORGANIZATOR PROMOCJI

Organizatorem promocji w sklepie internetowym TOLA.com.pl jest przedsiębiorstwo TOLA – Paweł Kosz z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Elizy Orzeszkowej 2/10, zwane dalej właścicielem sklepu.

§2
CZAS TRWANIA I MIEJSCE PROMOCJI
1. Promocje trwają okresowo. Termin rozpoczęcia każdej organizowanej przez sklep online promocji jest podawany na stronach www sklepu i oficjalnych witrynach związanych prowadzonych przez sklep w serwisach społecznościowych.

§3
ZASADY PROMOCJI

1. Każdemu Uczestnikowi promocji, który spełnia wymagania określone w §4 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu, zostaną wysłane produkty objęte promocją, lub zostaną naliczone stosowne rabaty przy zakupach w sklepie.

2. W ramach promocji w jednym okresie można skorzystać tylko z jednej wybranej promocji. Przydzielone rabaty, nie są przydzielane trwale i nie kumulują się z innymi rabatami, promocjami bądź obniżkami cen.

§4
UCZESTNICTWO W PROMOCJI

1. Uczestnikiem promocji może być:
Klient sklepu online TOLA.com.pl, czyli osoba fizyczna, której właściciel sklepu na podstawie określonych przez siebie warunków daje możliwość korzystania z ofert promocyjnych i specjalnych w sklepie online TOLA.com.pl. Osoba taka jest zobowiązana do zapoznania się i akceptacji regulaminu sklepu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez właściciela sklepu online TOLA.com.pl zgodnie z obowiązującym na terenie RP prawodawstwem. Przetwarzanie danych osobowych ma na celu realizację sprzedaży i promocji w sklepie online TOLA.com.pl.

2. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest:
1) posiadanie konta w sklepie online, aktywnego hasła i loginu umożliwiającego dokonanie transakcji,
2) dokonanie za pośrednictwem aplikacji internetowej sklepu online transakcji bezgotówkowej lub gotówkowej na warunkach określonych w Regulaminie sklepu.

3. Uczestnikiem promocji nie mogą być podmioty gospodarcze.

§5
TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Każdemu Uczestnikowi promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem, która powinna być złożona w jeden z następujących sposobów:
1) w formie pisemnej - listem wysłanym na adres: TOLA, Elizy Orzeszkowej 2/10, 85-149 Bydgoszcz, z dopiskiem: 'Reklamacja promocji',
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@tola.com.pl z dopiskiem: 'Reklamacja promocji' w temacie wiadomości.

2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane personalne Uczestnika promocji oraz powód reklamacji i dowód zakupu: paragon lub fakturę VAT.

3. Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 10 dni od daty zakończenia promocji.

4. Reklamacje złożone do dnia określonego w §5 ust. 3 będą rozpatrywane przez właściciela sklepu nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.

5. Uczestnik promocji, który złoży reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 21 dni od daty otrzymania reklamacji listem zwykłym na adres podany w reklamacji.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Właściciel sklepu online zapewnia ochronę danych osobowych uczestników promocji i oświadcza, że wykorzystanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883). Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników promocji będzie przedsiębiorstwo TOLA – Paweł Kosz.

2. Udział Uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

3. Organizator promocji zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w promocji.

4. Warunki Regulaminu promocji zostaną udostępnione na stronach internetowych TOLA.com.pl.


Nowe produkty

» Brak nowych produktów na tą chwilę

Kontakt

Chętnie odpowiemy na każde pytanie dotyczące naszej oferty!

Telefon:+48 733 84 34 65

skontaktuj się z nami

Pobub nas!

Polub TOLĘ na Facebooku...